Általános szerződési feltételek

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a PORTRÉ panzió és étterem weboldalt üzemeltető Vörös-Portré Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 9730 Kőszeg, Fő tér 7.; cégjegyzékszáma: 18 09 109488; adószáma: 22638476-2-18; NTAK reg. szám: PA19001513 – PANZIO, email elérhetőség: info@portre.com, telefonszám: (+36) 94/363-170; továbbiakban: Szolgáltató) és a Vörös-Portré Kft. által a PORTRÉ weboldalon: http://portre.com/ (a továbbiakban: weboldal) nyújtott elektronikus szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél/Vendég) jogait és kötelezettségeit tartalmazza.

1. Általános tudnivalók

1.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan elektronikus szolgáltatásra, amely a www.portre.com weboldalon található információs, kommunikációs szolgáltatásokat nyújtó weboldalon keresztül történik. Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan ügyletre, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között a szerződésben leírt módokon jön létre.

1.2. A PORTRÉ weboldalon bárki szabadon, kötöttségektől mentesen és díjtalanul böngészhet, a weboldal szolgáltatásait bárki jogosult igénybe venni, amennyiben a Weboldalon az információkat elérte, továbbá magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

1.3. A PORTRÉ weboldal üzemeltetését a Vörös-Portré Korlátolt Felelősségű Társaság végzi.

Székhely: 9730 Kőszeg, Fő tér 7.;
Telephely: 9730 Kőszeg, Rákóczi Ferenc utca 1. 1. em. 1.;
Levelezési cím: 9730 Kőszeg, Fő tér 7.;
Adószám: 22638476-2-18;
Közösségi adószám: HU22638476;
Cégjegyzékszám: 18 09 109488 bejegyezte a Szombathelyi Törvényszék Cégbírósága;
Bankszámlaszám(HUF): 11600006-00000000-41227501;
Online elérhetőség: info@portre.com;
Telefonos elérhetőség: (+36) 94 363 -170

1.4 A PORTRÉ weboldal tárhelyszolgáltatójának adatai:

MediaArt Online Megoldások Kft.;
Székhely: 9022 Győr, Szent István út 16/A fsz. 2.;
Online elérhetőség: info@mediaart.hu;
Adószám: 23395383-2-08

2. Ajánlatkérés, információkérés

2.1. A weboldal látogatói jogosultak a weboldal elérhetőség menüpontja alatti kapcsolat felévteli űrlapon asztalfoglalást, általános, vagy speciálisan egy-egy szolgáltatásra vonatkozóan ajánlatkérést, információkérést továbbítani Szolgáltató felé. Asztalfoglalás a visszaigazoló e-mailben foglaltak szerint biztosított.

2.2. A beérkezett ajánlatkéréseket, információ kéréseket kollégáink haladéktalanul feldolgozzák, pontosítás végett szükség esetén felveszik az ajánlatkérővel a kapcsolatot a megadott elérhetőségeken és a kért szolgáltatás, a megkeresésében, ajánlatkérésben foglaltak tekintetében pontos ajánlatot küldjenek az ajánlatkérőnek. Az ajánlat érvényességi idejének minden esetben az ajánlaton megadott érvényesség idejét kell tekinteni.

2.3. Szolgáltató mindent megtesz a beérkezett üzenetek gyors és szakszerű megválaszolása érdekében, de nem vállal felelősséget az internetes kapcsolat, a hálózat és egyéb előre nem látható hibákból adódóan az ajánlatkérés szolgáltatói postafiókba való beérkezésének hiányából következő esetleges károkért, jogkövetkezményekért.

3. Szállásfoglalás

3.1 Az ajánlatkérés történhet telefonon, e-mailben és a weboldalon. A Portré weboldalon szállásfoglalási igény leadására a szállásfoglalás menüpont alatt lehetőség, a foglalás űrlapon a szállásfoglalás részleteinek - foglaló kontakt adatai, vendégek száma, foglalási időszak, szállástípus, étkezési igény, illetve további információk – megadásával. A Küldés gombra kattintva lehetséges a szállásigény elküldése a szálláshely üzemeltetőjének. A szállásfoglalási igény elküldése nem minősül a szállásfoglalás létrejöttének.

3.2 A foglalás Szolgáltató által e-mail útján megküldött visszaigazolás alapján jön létre. A Vendég írásbeli foglalásának a Szolgáltató általi írásbeli visszaigazolása alapján a Felek között írásbeli szerződés jön létre. Szóbeli foglalás vagy módosítás esetén a szerződés létrejöttéhez illetőleg módosításához szintén Szolgáltató írásbeli visszaigazolása szükséges. A megrendelt és visszaigazolt foglalás és szolgáltatások módosítása kizárólag írásban lehetséges. A foglalás létrejöttéhez előleg fizetése nem szükséges, az az érkezést megelőző 48 óráig lemondható. Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy „kiemelt időszakokban” (így különösen de nem kizárólag munkaszüneti napot közvetlenül megelőző vagy követő hétvégéken, városi rendezvények időtartama alatt) a foglalás létrejöttét előleg fizetésétől tegye függővé, továbbá ezen foglalások esetén az érkezést megelőző 48 órán belüli lemondás esetén az előleg összegének megfelelő lemondási díjat számítson fel. Ezen kiemelt időszakra vonatkozó feltételek alkalmazását Szolgáltató a visszaigazoló e-mailben jelzi Vendég felé.

3.3 A szolgáltatás igénybevételének megkezdésére és befejezésére (check-in és check-out) a visszaigazolásban feltüntetett feltételek alkalmazandók.

3.4 A beérkezett szállásfoglalási ajánlatkéréseket kollégáink haladéktalanul feldolgozzák, pontosítás végett felveszik az ajánlatkérővel a kapcsolatot a megadott elérhetőségeken és 24 órán belül a kért szállás, szolgáltatás tekintetében visszaigazolást küldenek az ajánlatkérőnek.

3.5 A Portré étteremben asztalt foglalni a szállásfoglalási űrlapon nem lehetséges, az kizárólag az étterem telefonos elérhetőségén (+36-94/363-170), illetőleg a 2. pontban megjelöltek szerint.

4. Hírlevelezés, hírlevél feliratkozás

4.1 A Portré weboldal üzemeltetője a Portré szálláshely és étterem vonatkozásában, a vendéglátó akció, rendezvényei, újdonságai tekintetében, Kőszeg város és környezete eseményei, rendezvényei népszerűsítendő és a szélesebben értelmezett vendéglátás témákban időszakosan híreket, ajánlatokat, akció felhívásokat oszt meg hírlevelezésre feliratkozott felhasználói, ügyfelei számára hírlevelek formájában, amit az ügyfél email fiókjába elektronikus formában juttat el.

4.2 Hírlevelekre feliratkozni a weboldalon a szállásigény elküldésénél a feliratkozásra szolgáló modul segítségével, a név és e-mail cím megadásával lehetséges.

4.3 A látogató a szolgáltatás igénylésével, a hírlevél modul kitöltésével határozottan hozzájárul, hogy a hozzájárulás visszavonásáig a Szolgáltató a Portré szálláshely és étterem, Kőszeg és környéke eseményei, rendezvényei és a szélesebben értelmezett vendéglátás témákban, a weboldal működéséhez kapcsolódó témákban híreket, érdekességeket, tudnivalókat, illetve üzleti ajánlatokat osszon meg vele hírlevél formában.

4.4 A hírlevelek küldéséhez adott hozzájárulását az ügyfél bármikor, feltételektől mentesen visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonását az alábbi módokon lehet kezdeményezni:
A hírlevél végén található leiratkozó linkre kattintással
A szolgáltatónak írt elektronikus, vagy postai levél formájában

4.5 Hírlevél feliratkozás vonatkozásában egyebekben Adatkezelési Tájékoztatónkban foglaltak az irányadók.

5. Panaszügyintézés, helye, módja

5.1 Az Ügyfél panaszát elsődlegesen a Szolgáltatóhoz köteles eljuttatni. Panaszait írásban az alábbi címekre küldött levélben/e-mailben, szóban pedig az alábbi telefonszámon teheti meg.

levélben: 9730 Kőszeg, Fő tér 7.
emailben: info@portre.com
telefonon: (+36) 94 363 - 170
munkanapon 8-17 óra között.

5.2 Panaszainak elintézéséhez szükséges, hogy közölje a megkeresésben, megrendelésben feltüntetett minden elintézéshez szükséges adatot, beleértve az ügylet azonosítóját annak érdekében, hogy a panasszal érintett teljesítés azonosíthatóvá váljon. A telefonon érkező panaszokat azonnal megvizsgáljuk és tájékoztatjuk álláspontunkról a panaszost, illetve lehetőség szerint orvosoljuk a panaszt. A panaszról jegyzőkönyvet veszünk fel. Ebben az esetben az alábbiak szerint, az írásbeli panaszokra vonatkozó rendelkezések szerint járunk el. Az írásbeli panaszokat 5 munkanapon belül megvizsgáljuk és megválaszoljuk. Válaszunkat indokoljuk. Amennyiben válaszunkkal nem ért egyet, úgy lakóhelye szerint illetékes békéltető testülethez, vagy járási hivatalhoz fordulhat panaszával.

5.3. Amennyiben a Szolgáltató és az Ügyfél között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva az Ügyfél számára:

a.) Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben Ügyfél fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztók a lakóhelyük szerinti járási hivatalokhoz fordulhatnak fogyasztóvédelmi bejelentéseikkel.
Az illetékes hivatal elérhetőségeit az alábbi linken érhetik el: http://jarasinfo.gov.hu/

b.) Békéltető testület igénybevétele. A szolgáltatások minőségével, biztonságosságával és a megfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából az Ügyfél eljárást kezdeményezhet a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testületnél illetve fordulhat a Szolgáltató székhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testülethez Vas megyében. A Szolgáltató köteles a Békéltető testületi eljárásokban részt venni, igénybe veszi a békéltető testületi eljárást, együttműködési kötelezettség terheli abban.

Vas Megyei Békéltető Testület elérhetőségei:
Cím: 9700 Szombathely, Rákóczi Ferenc u. 23.
Telefon: 06-94/506-645, 06-94/312-356
Online kapcsolat: http://vasibekelteto.hu/online-kerelem/
Web: http://vasibekelteto.hu/

c.) Online adásvételi szerződéssel vagy szolgáltatással összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén a fogyasztók az online vásárláshoz kapcsolódó, határon átnyúló jogvitáikat elektronikusan rendezni tudják a https://webgate.acceptance.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show, illetve a https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=HU linken elérhető online platformon keresztül beadott elektronikus panasz útján.
Ehhez nem kell mást tenni, mint a fenti linken elérhető online platformon a fogyasztó beregisztrál, kitölt egy kérelmet hiánytalanul, majd elektronikusan beküldi a Békéltető Testület részére a platformon keresztül.
Magyarországon a Budapesti Békéltető Testület (BBT) jogosult eljárni az online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekhez kapcsolódó határon átnyúló fogyasztó és kereskedő közötti jogvitákban.

d.) Bírósági eljárás. Az Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

5.4 Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a panaszügyintézéssel kapcsolatos levelezést, dokumentációt 5 évig megőrizzük az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően.

6. Szerzői jogok

6.1. A weboldal egésze és minden eleme szerzői jogvédelem alatt áll. A weboldal és a weboldalon elérhető tartalom, szerzői mű, illetve más szellemi alkotás - grafikai megoldás, grafika, honlap szerkezete, a honlapon elérhető információ, adatfeldolgozási elv, stb. - szerzői jogi jogosultja, vagy a feljogosított felhasználója a Szolgáltató.

6.2. A weboldalt alkotó és a weboldalon elérhető szerzői jog által védett szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen formában nem használhatók fel, nem hasznosíthatók, sokszorosíthatóak vagy tárolhatóak.

6.3 Abban az esetben, ha a Portré weboldalon található tartalom, vagy a tartalom bizonyos eleme, illetve az oldalról hivatkozásokon keresztül elérhető tartalmak valószínűsíthetően a szerzői jog előírásaiba ütköznek, kérjük, vegye fel a kapcsolatot munkatársainkkal az 1.3 pontban megjelölt elérhetőségek egyikén!
A jelzett tartalom megvizsgálását követően haladéktalanul eltávolítjuk a sértő tartalmat, illetve lekapcsoljuk a sértő tartalomra mutató linkeket.

7. Egyebek

7.1 A Portré weboldal igénybevétele feltételezi a böngésző részéről az internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

7.2 A szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Portré weboldalhoz való csatlakozás miatt következett be. A látogató felelőssége felmérni, hogy hogyan védheti meg a számítógépén tárolt adatait a behatolóktól. Egyedül a látogató felelős a Portré weboldalhoz való kapcsolódásáért és a Portré weboldalon történő bárminemű tevékenységéért. Az üzemeltető nem vonható felelősségre vis maior esetén. Vis maiornak kell tekinteni különösen az internetes hálózatban bekövetkezett olyan hibákat, amelyek megakadályozzák a weboldal akadálytalan működését és a weboldalon történő szolgáltatások igénybevételét, továbbá, ha a működési hibával összefüggésben az Interneten küldött és fogadott adat elveszik. A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a weboldalhoz való csatlakozás miatt következett be.

7.3 A Portré weboldal ezúton is tájékoztatja felhasználóit, hogy adataikat a szállásfoglalási igény benyújtása, valamint a létrejött szállásfoglalás, szolgáltatási szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően tárolja. Adataikat harmadik félnek az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően adhatja át, így különösen de nem kizárólagosan a Portré weboldal alvállalkozójaként közreműködő személyek részére. Az alvállalkozók a weboldal által átadott személyes adatokat az igénybe vett szolgáltatás zökkenőmentes lebonyolíthatóságán és annak későbbi bizonyíthatóságán túl semmilyen módon nem jogosultak megőrizni, felhasználni, illetve további jogi, vagy természetes személyeknek átadni. Az adatok kezelésekor a mindenkor hatályos Adatvédelmi Törvénynek, a weboldal Adatvédelmi elveinek megfelelően jár el weboldal üzemeltetője.

7.4 A szerződő felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseket tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben ez nem lehetséges a jogvita rendezésére, szerződő felek a Szombathelyi Járásbíróság joghatóságát kötik ki.

7.5 A foglalás leadása, szállás-szolgáltatási szerződés megkötése esetén a Vendég kijelenti, hogy elolvasta és megértette a jelen szerződésben foglalt feltételeket.

7.6 A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

2021.03.01.